Terrænskydning

PISTOLTERRÆN
Terrænskydning foregår som navnet siger, i terrænet.
De fleste skydninger foregår i militære terræner, men alle steder hvor det er muligt at opnå den korrekte sikkerhed kan bruges. På fyn skydes der i Skallebjerg grusgrav v. Hårby, og på Klintholm losseplads v. Hesselager.

Skydningen foregår i forskellige skydestillinger, på tid, på op til 5 skiver der varierer både i farver, faconer og størrelser.
For sikkerhedens skyld foregår skydningen under kommando, og det er ikke tilladt at bevæge sig rundt i terrænet med et ladt våben.
Der skydes med kaliber 22, kaliber 32, kaliber 38 og 9mm, med pistol og revolver.

Skydestillingerne er: Stående, Højt knælende, Lavt knælende, Siddende og Liggende.

Skydetiden med kaliber 22, varierer fra 8 til 10 sekunder, dog oftest 10 sekunder. På grovpistol og revolver, mellem 10 og 12 sekunder, oftest 12 sekunder. Variationer kan forekomme, hvis stationen er meget svær eller meget let. Der skydes altid 5 skud pr. station, og man vælger selv om man vil bruge én eller 2 hænder.

En skydning består af indskydning, altid på en afstand af 25 meter, og et antal stationer. I de fleste tilfælde er der 8 stationer, og der bruges derfor 45 skud til en skydning.
Det er muligt at få lov til omskydning, hvis der er en “klikker” eller en funktioneringsfejl, men der gives kun én omskydning pr. skydning.
Man kan derfor maksimalt få brug for 50 skud pr. skydning.
Der er ofte koblet en sekundskydning på kaliber 22 skydningen.

Sekundskydning foregår på selvmarkerende skiver, og mod et ur.
Der er koblet en lampe på hver skive så man kan se om der er truffet.
Kommandoen er “KLAR” hvorefter der lyder et signal, og der må skydes. Tiden stopper efter 5 skud, og kan aflæses på et display.
For hver skive der ikke træffes, lægges der 2 sekunder til tiden.
Den der har brugt kortest tid, vinder.